pakke 3Sponsorat af et af dagens løb på én af de tre flerløbsdage ( 14/5 - 15/6 - 10/7 - 21/9 ) med en samlet præmiesum på 50.000- 70.000 kr.

Navngivning af løbet

Rep. for Sponsor overrækker ærespræmier og blomster efter løbet i Vindercirklen eller i Paddocken. Ærespræmien indkøbes af Fyns Galopklub; men udsættes selvfølgelig af Sponsor

Fribilletter og modtagelse ved hovedindgangen med herefter guidet tur på arealet

Reserveret bord i Hovedrestauranten eller ”Upstairs” til seks personer med spisning (buffet el. lign) og tre flasker vin eller tilsvarende øl/vand

Personlig ”spille-instruktør” ved bordet før løbsdagens start

Mulighed for annonce i Baneprogrammet - op til 1/2 side repro klart materiale - alt efter plads ved løbet
Mulighed for kortfattet firmaprofil i Baneprogrammet

25 Fribilletter samt seks baneprogrammer

Pris for ovenstående pakke: kr. 10.000,- (ex. moms)